Jak uvedl starosta Roman Zettlitzer, 13. prosince budou finální verzi rozpočtu schvalovat zastupitelé.

„Předběžné příjmy jsou zatím ve výši 131 milionů, výdaje řešíme. Z největších plánovaných investic bych uvedl druhou etapu rekonstrukce kulturního domu, která už nyní probíhá a celkové náklady jsou asi 64 milionů korun. Dále pak kompletní rekonstrukci ulice Muchova včetně nových parkovacích míst za 14 milionů korun,“ informoval Zettlitzer.