O obavách z plánované trasy vysokorychlostní trati hovoří chlumecký starosta Roman Zettlitzer. Také o stavbě kanalizace, pořádání rekonstrukce napoleonské bitvy u Chlumce, finančních ztrátách během pandemie covid-19 a dalších.

close info Zdroj: Deník zoom_in Chlumec byl předlužený kvůli aktivitám bývalého starosty Romana Hanusche, jak to vypadá v tomto směru dnes?
Ze soudních sporů, které jsme zdědili, nám zbyl jen jeden a to za necelé tři miliony korun. V současné době byl dvakrát u krajského soudu a nyní čekáme, doufejme, na poslední soudní líčení a rozhodnutí. Snad budeme alespoň částečně úspěšní a nebudeme muset platit celou částku. Co se hospodaření města v současnosti týká, tak se nám podařilo ty staré dluhy zlikvidovat a v současné době má město na účtech více než sedmdesát milionů korun.

Peněz se týká i moje další otázka. Jaké ekonomické dopady měla na příjmy města pandemie?
Na účtech jsme si dokázali naspořit a od státu jsme dostali kompenzaci kolem pěti milionů korun. Nicméně, ztráta činí devět milionů korun. Město se s tím dokázalo ale vypořádat tak, abychom nemuseli žádné investice zastavit, ani kulturní, sportovní, ani společenský život.

Když hovoříme o kultuře a sportu, připravujete nějaké větší akce? Bývaly bitvy, čarodějnice, procesí, koncerty…
Zrovna v sobotu tady byla rekonstrukce husitské bitvy Na Běhání. Podílelo se na tom několik historických spolků z celé republiky. Další program obsahuje 21. srpna 33. ročník Chlumeckého guláše. Ten je ojedinělý tím, že tu šňůru nepřetrhl ani loni covid-19. Týden poté bude u Chlumeckého rybníku akce hlavně pro děti zvaná Nebojsa. Bude stezka odvahy, soutěže a tak dále ve spolupráci s chlumeckými hasiči. A 4. září bude ta největší - napoleonská bitva. Účast přislíbil Václav Vydra jako vojevůdce Karel Filip ze Schwarzenbergu. Počítám se třemi stovkami historických vojáků z celé Evropy. V druhé polovině roku na podzim počítáme s cestovatelským promítáním Marta Eslema nebo s koncerty hudebních skupin jako Desperáti či Houpací koně. Záleží ale na epidemii.

Vraťme se k ekonomice. Hovořil jste o tom, že jste nemuseli rušit žádné investice, které to jsou, alespoň ty nejdůležitější?
Určitě nejdůležitější bude kanalizace v Žandově v rozsahu nějakých čtyřiceti milionů korun. V současné době probíhá výběrové řízení a také jsme si zažádali o dotaci, tak uvidíme. Další velkou akcí je revitalizace zdravotního střediska, které jsme odkoupili zpět po exekuci. O to jsme v minulosti přišli. Tady předpokládáme objem investic nějakých pětadvacet, osmadvacet milionů korun. V současné době pracujeme na projektu, ten by měl být hotový do konce roku a následovat by měla samotná přestavba. Další je rekonstrukce kabin a zázemí sportovního areálu, fotbalového, volejbalového, tenisového a tak dále. Rádi bychom také podstatně zvelebili náš hřbitov, na to máme milion korun. Samozřejmě běžné věci, jako údržba silnic a chodníků, ale to je standardní záležitost.

Chlumečtí nechtějí, aby kolem vedla vysokorychlostní železnice. Proč?
Pro nás bude mít naprosto opačný, než je obecně očekávaný efekt. Proti všem zásadám našeho územního plánu a územního rozvoje je trať naplánovaná mezi Chlumcem a Stradovem. S tím naprosto nesouhlasíme, jelikož tu je sídliště se zhruba osmi stovkami bytů a na druhé, strahovské straně stojí několik desítek nových rodinných domů. Ti lidé se sem nastěhovali v dobré víře, že budou mít klidný život a budou využívat rekreační potenciál našeho města. Místo toho tu budou po dobu deseti let, od roku 1928 do 1938, stavbaři razit dva tubusy šestadvacet kilometrů dlouhého Krušnohorského tunelu, který u nás bude začínat a končit. Celých deset let tu budou těžit materiál, vyvážet. Čeká nás naprostá devastace životního prostředí a klidu v Chlumci. S tím, že tu vyroste obrovské logistické centrum, které už ale bude trvalé. Ten ráz, který Chlumec má, tímto naprosto končí.

Kdysi tu byly nestabilní svahy a projevilo se to v osmdesátých letech minulého století, kdy tu rostlo právě to sídliště, o kterém mluvíte. Nebude to nebezpečné během stavby?
Ano, i z toho máme obrovské obavy. Svah nad tím sídlištěm začal ujíždět a musel být zpevněn železobetonovými věnci, aby byla zajištěna jeho stabilita. Teď mají v hloubce několika desítek metrů být vyraženy dva obrovské tunely. Když jsme se ptali Správy železnic, jak je tohle v plánech zohledněné, tak nám bylo řečeno, že se to bude řešit až někdy dodatečně, až po schválení varianty výstavby. S tím naprosto nesouhlasíme, protože se bojíme podobné situace jako na dálnici D8. Nechceme tady mít natrvalo uprostřed města obrovskou jámu. Navíc ten provoz po ukončení výstavby předpokládá minimálně 150 nákladních vlaků denně! Musím zopakovat, že to v podstatě naprosto změní ráz města. Existuje několik variant trasy, některé i mimo obydlené území Chlumce, ale bohužel, neustále nám podsouvají tu jednu jedinou, která je z pohledu ministerstva dopravy ta nejlepší, ale my si myslíme, že je nejhorší.

Jaké máte nejbližší plány, ať jako starosta anebo jako soukromá osoba?
Naše nejbližší plány jsou spojené s tou vysokorychlostní tratí, protože jsme si najali renomovanou advokátní kancelář Frank Bold, která v minulosti vyhrála řadu kauz. Třeba právní spor ČR s Polskem okolo dolu a elektrárny Turów. Budeme ve spolupráci s ní činit kroky, abychom stavbě trati u nás zabránili. Co se mne týká, tak já se samozřejmě budu ve volných chvílích věnovat sportu. Jako vždy. Mě čeká futsalová sezona i v pokročilém věku, tak se budu snažit, abych byl v kondici.