„Investice do budovy a zařízení naší základní školy jsou pro nás jednou z priorit," uvedl Maxa. „Proto jsme škole vzhledem k pozitivnímu vývoji volných financí města poskytli další 3 miliony korun." 

Školu tak čeká pokračování rekonstrukce topného systému, výměna oken a rekonstrukce sociálních zařízení. Opravy se dočkají také schody od kina k tělocvičně.

„Pokud to bude s financemi města pokračovat tak dobře jako dosud, navrhnu zastupitelům další posílení rozpočtu školy kvůli nutným opravám," dodal starosta.