„Situaci sledujeme. Už jsme požádali Chlumec o vysvětlení," uvedla Marie Ševelová, ředitelka ústeckého pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Právě ten bezúplatný převod kulturního domu na konci roku 2013 zprostředkoval.

Sankce

„Že je Chlumec zatížený exekucemi, jsme věděli. Obec ale doložila, že exekuce vůči ní budou zastaveny, protože exekutor má celou částku pohledávky k dispozici na obstaveném účtu," doplnila Ševelová.

V momentě, kdy se ve výpisu u kulturního domu v katastru objevilo nařízení exekuce, začal úřad věc řešit.

„Starosta na naši výzvu odpověděl, že o zrušení neoprávněného záznamu nařízení exekuce požádá přímo exekutora. Pokud by exekutor například podal příkaz k prodeji budovy, následovaly by z naší strany sankce," sdělila Marie Ševelová. Kdyby kulturní dům změnil vlastníka, hrozila by Chlumci pokuta ve výši 1,5 násobku odhadní ceny.

Spor o exekuciKupní smlouvu s firmou MFC – Izoblok podepsal exstarosta Roman Hanusch v roce 2008. Na exekutorem zablokovaném účtu z titulu exekučního řízení, které se rozběhlo právě na popud firmy, je aktuálně částka 17, 8 milionu korun. Město ale v březnu 2013 podalo ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem odvolání proti zamítnutí návrhu na zastavení exekuce. Současné vedení města se mimo jiné domnívá, že provádět exekuci na základě rozhodčí doložky, kterou spolu se smlouvou protizákonně podepsal Hanusch (odsouzený k vězení), je nepřijatelné. Exekuční řízení tak stále trvá. Proto se informace o něm objevila i v katastru.

Podle starosty Chlumce Petra Maxy nic takového nehrozí. Město nemá exekučním příkazem k prodeji nemovitosti postižený žádný majetek od ledna 2012. „Exekutor má svou pohledávku zajištěnou penězi a v případě převodu nemovitostí ze státu na město, včetně kulturního domu, je  vyloučeno, že by byly zabaveny a změnily vlastníka," řekl starosta Maxa.

Jak ale uvedl exekutor Roman Chaloupka, poznámka o nařízené exekuci na město Chlumec ve výpisu z katastru musí být u každé nemovitosti, kterou obec získá do svého majetku před ukončením exekučního řízení.

„Nezávisle na převodu kulturního domu poznámka o exekuci vlastníka musí být v katastru vedená pro ochranu třetích osob," upřesnil Chaloupka. Žádné kroky, které by vedly až k nařízenému prodeji budovy, prý nepodnikal.

Psali jsme: Kulturní dům už patří Chlumci