Veřejnost mohla do sídla meteorologů přicházet od 9 do 14 hodin. Připraveny byly komentované prohlídky a přednášky.

„Vstupy po skupinách byly vždy po půl hodině a celá ta prohlídka trvala hodinu a půl. Začalo se na oddělení hydrologie, poté následovala meteorologická zahrádka, kde mohli lidé vidět AIM a meteorologické přístroje, a na závěr šli na meteorologickou prognózu, kde jim meteorolog říkal vše o počasí. A pokud toho ještě neměli lidé dost, mohli navštívit i nové laboratoře čistoty ovzduší," řekl vedoucí oddělení hydrologie Jan Šrejber.