Komise po zvážení všech nabídek dospěla vybrala jako zhotovitele společnost Swietelski, která se s touto cenou za provedení prací umístila na prvním místě. Ústečtí radní se členy výběrové komise souhlasili a zakázku firmě přidělili. Práce začnou do čtrnácti dnů po podpisu smlouvy, hotovo má být do konce května příštího roku.