Na svůj mandát rezignovali i další možní náhradníci z kandidátky. V příštích dnech pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva.

Nové volby vyhlásí ministr vnitra. Současným členům zastupitelstva zaniká mandát až dnem nových voleb do zastupitelstva.