Ředitelka Collegia Bohemica v Ústí nad Labem Blanka Mouralová vidí financování této stálé expozice o dějinách německy mluvících obyvatel českých zemí do budoucna optimisticky.

Projektu se věnuje prvořadá pozornost

Po architektonické stránce expozici podle instrukcí Collegia Bohemica loni připravil prestižní ateliér Projektil Architekti. Cena expozice je vyčíslena na padesát milionů korun a tato suma určitě do Ústí nedorazí najednou. První část expozice by se ale mohla začít stavět ještě letos. Důvodem optimismu ředitelky Collegia Bohemica jsou nedávná vyjádření premiéra Nečase, který při své cestě do Bavorska Collegium Bohemicum jmenoval mezi projekty, kterým má být věnována prioritní pozornost české vlády. Mluvil o dofinancování Collegia Bohemica poté, co pro tento projekt byla z evropských prostředků opravena budova muzea, z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti se zakoupily předměty a z financí na příhraniční spolupráci vznikla koncepce stálé expozice a projekt pro realizaci.

Blanka Mouralová svůj optimismus trochu mírní, když upozorňuje na problémy, které se dlouhodobě nedaří vyřešit přímo v Ústí nad Labem: „Správní a dozorčí rada Collegia Bohemica je dlouhodobě nedoobsazena ze strany města, postavení univerzity jako jednoho z původních zakladatelů je dlouhodobě nejasné. Univerzita nyní prosazuje novou zakládací smlouvou Collegia Bohemica, která by narušila kontinuitu práce a univerzitě má zajistit rozhodující postavení ve společnosti zcela neúměrné podílu, který dosud na jejím fungování a práci měla. Mimo jiné chce sama jmenovat vědeckou radu, ve které momentálně sedí elita české, německé a rakouské historické vědy a o jejíž autoritu se také opírá podpora projektu ze strany české vlády. Bylo by to pro projekt zničující a se státními prostředky by se pak asi počítat nedalo. Doufám ale, že se s vidinou realizace expozice, která je podmínkou udržitelnosti opravy muzea, brzy podaří najít klid a budeme moci vběhnout do cílové rovinky pětileté práce."

Německé ocenění

„V loňském roce jsme byli profesorem Vlnasem z Národní galerie pochváleni za podobu naší sbírky. Je členem naší nákupní komise od počátku, takže to hodně potěšilo. Sbírku máme prakticky uzavřenou, modely místností hotové. Byla to obrovská práce za málo peněz, v krátkém čase. Za výsledkem stojí mezinárodní vědecká rada. Bez ohledu na to, co se občas děje v Ústí, můžeme říci, že provozujeme instituci evropského významu. Po německém spolkovém prezidentovi a německé kancléřce jsme hlasité ocenění poprvé slyšeli také od předsedy naší vlády. Prožíváme okamžiky radosti a jsme rádi, že i v Ústí nad Labem je dost těch, kdo ji s námi sdílejí," dodává Blanka Mouralová.

Užitečné informace

Expozice o dějinách německy mluvících obyvatel českých zemí

- Nadregionální expozice se vydá za těmi obyvateli českých zemí, kteří používali němčinu. Jejím cílem je zachytit jak vnitřní proměnlivost této skupiny, tak proměny jejího vztahu s ostatními skupinami obyvatel, především těmi hovořícími česky.

- Bude se zabývat kulturou, politickými zvraty, životním stylem, proměnami loajalit i odbornými kompetencemi. Čeští návštěvníci výstavy poznají pozapomenutý rozměr vlastních dějin, mnohdy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku rozdílný. Německy mluvící návštěvníci budou moci objevit kulturně příbuzný a mnohotvárný svět.

- Expozice připomene minulé šance i tragédie.

- Expozice se buduje jako tematická a zahrne historii na celém území dnešní České republiky včetně takzvaných jazykových ostrovů.

- Budou tu zachyceny události, které spadají do doby od 13. století, tedy druhé vlny osidlování českých zemí, až po současnost.