Zápis z kontroly má redakce Ústeckého deníku k dispozici. Radnice vážná pochybení odmítá a chyby už stihla napravit.

CHYBY A NEDOSTATKY

Většina z nich je administrativního charakteru, dvakrát však radnice porušila zákon o rozpočtových pravidlech. Stejně tak ve třech případech při posuzování žádostí radní nepostupovali v souladu s paragrafem 85 zákona o obcích.

„Radnice pochybila tím, že žádost nad 50 tisíc nepředložila k projednání zastupitelům města," upřesnila Romana Macová, mluvčí ústeckého magistrátu.

Neštěmická starostka Yveta Tomková tomu ale nepřikládá velkou váhu.

„Zjištěné nedostatky byly formálního charakteru. Všechny již úřad odstranil. Šlo například o malé chyby ve vyúčtování. Klíčové je, že všechny dotace byly poskytnuty oprávněně, účelně a z mého pohledu především potřebně. Svaz tělesně postižených, Svaz důchodců nebo dobrovolní hasiči vykonávají mimořádně důležitou práci a podporu si zaslouží," sdělila starostka Tomková.

VŮBEC NEROZHODUJÍ

Někteří zastupitelé Neštěmic si ale nemyslí, že je to v pořádku. Například Jiří Škoda.

„Naše zastupitelstvo v podstatě nerozhoduje o ničem. Z dvaceti bodů na jednání rozhodneme o jednom, zbytek bereme na vědomí. Když o něčem rozhodneme, tak proto, že musíme ze zákona. Například o rozpočtu. V podstatě si jen hodinu dvě povídáme a pak je konec. Škoda že nám podobné věci radní nepředloží k posouzení," poznamenal Jiří Škoda.

Souhlasí s ním i zastupitel Vlastimil Žáček. „Upozornil jsem na chyby v dotacích při jednání zastupitelstva. Paní starostka ani nevěděla, o čem hovořím. Mohli jsme si tuhle ostudu ušetřit," zlobil se Žáček.

NOVÁ PRAVIDLA

Kontroloři objevili i další chyby. Radnice dvakrát nevysvětlila, proč dotaci neposkytla. Špatně zapsala celkovou výši schválených dotací. Neseděly údaje o sídle žadatele v elektronickém systému a smlouvě. Chyběla závěrečná zpráva i kopie pokladního dokladu a další chyby.

Tajemník úřadu Jaroslav Brož sdělil, že radní neštěmického obvodu 12. prosince upravili podmínky pro poskytnutí dotace z rozpočtu obvodu a schválili text smlouvy k jejímu poskytnutí. Snížili i výši dotace, o niž lze žádat, na 40 tisíc korun, nad 50 tisíc rozhodne neštěmické zastupitelstvo.

„Zohledňují nedostatky zjištěné při kontrole. Věřím, že nová pravidla odstraní nedostatky a napomohou k větší transparentnosti," dodal tajemník Brož.