Zápis z kontroly má redakce Ústeckého deníku k dispozici. Radnice vážná pochybení odmítá a chyby už stihla napravit.

CHYBY A NEDOSTATKY

Většina z nich je administrativního charakteru, dvakrát však radnice porušila zákon o rozpočtových pravidlech. Stejně tak ve třech případech při posuzování žádostí radní nepostupovali v souladu s paragrafem 85 zákona o obcích.

„Radnice pochybila tím, že žádost nad 50 tisíc nepředložila k projednání zastupitelům města," upřesnila Romana Macová, mluvčí ústeckého magistrátu.

Starostka Neštěmic Yvetta Tomková (vpravo).
Radním Neštěmic půl milionu nestačilo, chtěli celý

Neštěmická starostka Yveta Tomková tomu ale nepřikládá velkou váhu.

„Zjištěné nedostatky byly formálního charakteru. Všechny již úřad odstranil. Šlo například o malé chyby ve vyúčtování. Klíčové je, že všechny dotace byly poskytnuty oprávněně, účelně a z mého pohledu především potřebně. Svaz tělesně postižených, Svaz důchodců nebo dobrovolní hasiči vykonávají mimořádně důležitou práci a podporu si zaslouží," sdělila starostka Tomková.

VŮBEC NEROZHODUJÍ

Někteří zastupitelé Neštěmic si ale nemyslí, že je to v pořádku. Například Jiří Škoda.

„Naše zastupitelstvo v podstatě nerozhoduje o ničem. Z dvaceti bodů na jednání rozhodneme o jednom, zbytek bereme na vědomí. Když o něčem rozhodneme, tak proto, že musíme ze zákona. Například o rozpočtu. V podstatě si jen hodinu dvě povídáme a pak je konec. Škoda že nám podobné věci radní nepředloží k posouzení," poznamenal Jiří Škoda.

Starostka Neštěmic Yvetta Tomková (vpravo).
Neštěmice posvětily dohodu v kauze DONOR. Účet bude 7 miliónů

Souhlasí s ním i zastupitel Vlastimil Žáček. „Upozornil jsem na chyby v dotacích při jednání zastupitelstva. Paní starostka ani nevěděla, o čem hovořím. Mohli jsme si tuhle ostudu ušetřit," zlobil se Žáček.

NOVÁ PRAVIDLA

Kontroloři objevili i další chyby. Radnice dvakrát nevysvětlila, proč dotaci neposkytla. Špatně zapsala celkovou výši schválených dotací. Neseděly údaje o sídle žadatele v elektronickém systému a smlouvě. Chyběla závěrečná zpráva i kopie pokladního dokladu a další chyby.

Tajemník úřadu Jaroslav Brož sdělil, že radní neštěmického obvodu 12. prosince upravili podmínky pro poskytnutí dotace z rozpočtu obvodu a schválili text smlouvy k jejímu poskytnutí. Snížili i výši dotace, o niž lze žádat, na 40 tisíc korun, nad 50 tisíc rozhodne neštěmické zastupitelstvo.

„Zohledňují nedostatky zjištěné při kontrole. Věřím, že nová pravidla odstraní nedostatky a napomohou k větší transparentnosti," dodal tajemník Brož.

Jaroslav Dvořák, známý pod přezdívkou Indián.
Smrt bezdomovce Indiána nebyla nehoda, tvrdí rodina