Samozřejmě, originál klenotu jen tak neopouští pokladnici císařského Hofburgu. K vidění je ale její naprosto věrná kopie. Stejné jsou v Cáchách, ve Frankfurtu a na hradě Trifels v Porýní – Falci.

Originální koruna vážící 3,5 kilogramu byla zhotovena v západním Německu ve 2. polovině 10. století. Po jistou dobu ji Karel IV. nechal umístit na Karštejně, později kvůli husitským válkám byla císařem Zikmundem uložena v Norimberku. Místo, kde byly klenoty s korunou umístěny, bylo vnímáno jako pomyslný střed Svaté říše římské.