Ta nejvyšší činila 400 tisíc korun a inspekce ji vyměřila společnosti Demontex CV. Firma prováděla úpravy a údržby komunikací v Boleboři-Orasíně na Chomutovsku a používala k tomu odpady.

Druhou nejvyšší pokutu, 363 320 korun, dostala duchcovská firma Vitrablok za odběr povrchových vod nad rámec platných povolení. 

"Skleněné cesty" se táhnou v délce patnácti kilometrů. Na opravu bolebořská společnost použila hutní strusku.
"Skleněné cesty" se táhnou patnáct kilometrů. Firma na opravu použila odpad