Akce je vhodnou příležitostí jak zjistit, proč se ve městě děje či neděje to nebo ono, a co radnice plánuje. A také dát najevo úředníkům, na co by se měli zaměřit. „Diskutovat se bude o problémech, které obyvatele města nejvíce trápí. Své připomínky a návrhy budou moci sdělovat u několika tematických kulatých stolů. Debata se rozvine nad rozvojem města, sociálně-zdravotní oblastí, životním prostředím, dopravou ve městě a v neposlední řadě nad školstvím, kulturou, volným časem a sportem," uvedl Karel Rouč z magistrátu.

Na otázky budou odpovídat vedoucí magistrátních odborů. A také budou od účastníků sbírat jejich náměty. Společně s nimi nakonec vyberou 10 nejpalčivějších témat, kterými by se měla radnice dál zabývat.

Koordinátorka projektu Alena Romanová ujistila, že náměty vzešlé z veřejné diskuze nezůstanou zavřené v magistrátních šuplících. „Pracuje se s nimi, zapracovávají se třeba do rozvojových projektů," řekla.

Zdravé město

Mezinárodní projekt garantovaný Světovou
zdravotní organizací.

Jeho cílem je vytvářet podmínky pro kvalitnější
a zdravější život obyvatel měst.

V Česku se myšlenky projektu začaly realizovat po roce 1989.

V roce 1994 vznikla asociace Národní síť Zdravých měst ČR.

Ústí je jejím členem od roku 2005.

Pojem Zdravého města charakterizuje prosperita,
zdravý životní styl, odpovědnost vůči příštím generacím
a stavu životního prostředí.

První Fórum Zdravého města se v Ústí konalo v roce 2006 a od té doby každoročně. „Pravidelně se účastní kolem 80 Ústečanů," informovala Romanová.

V minulých ročnících se podle ní například hodně diskutovalo na téma vyloučených lokalit a problémů s nimi spojených, jako je kriminalita, bezpečnost a podobně. „Na základě toho se pak ve vytipovaných lokalitách organizovaly workshopy zaměřené na tuto oblast," uvedla.

Nebo účastníci volali po dalších prostorech pro sportování a dětské hry. Na některé se pak magistrátu prý podařilo získat dotace.

Jako nejožehavější téma ovšem většinou vítězí doprava. Staré trolejbusy, málo bezbariérových zastávek, nedostatek parkovišť, rozbité silnice nebo chybějící dálnice, to obvykle bývají nejčastější připomínky diskutujících.

„Bohužel, právě tyto oblasti jsou finančně hodně náročné, a tak řešení není jednoduché. Ale třeba obnovu vozového parku MHD a úpravu zastávek řeší město v rámci IPRM," poznamenala Romanová. Rouč dodal, že v rámci doprovodného programu dnešního fóra budou mít příchozí rovněž šanci zjistit základní údaje o svém krevním tlaku a BMI či zhlédnout probíhající výstavu cynicko-veselé poezie Nevěsta Ptáková básnířky Táni Novákové a výtvarnice Evy Vágnerové.