Byla solidní zima, od vody to táhlo, ale šedesátka sportovců různého věku hladce klouzala po hladině Labe. Dvě dlouhatánské osmiveslice se nedaly přehlédnout, na břehu se střídali mladí i ti dříve narození, první však byli ve své lodi jako vždy Jan Psota a Jaroslav Sčástka.

Mladý předseda veslařského oddílu se dostavil na břeh řeky s manželkou a roční dcerou Alenkou. „Počasí nám přeje, scházíme se tady pravidelně prvního ledna už několik let. Je to prostě taková tradice," konstatoval Jan Přibyl a dodal: „Začínají vždycky ti nejzkušenější, potom do lodí nasedají mládežníci. Dnes na vodě bylo 62 sportovců, další ještě přijdou na večerní posezení s muzikou."

Hned vedle něho postával trenér Pavel Janák s kajakářskou legendou Bedřichem Mrázem. Oba sledovali střídání lodí u břehu, podávali ruce kamarádům a stručně popisovali předchozí noc. „Je mi už zima, potřebovala bych rukavice," zašeptala okatá Andrea a vyslala svou kamarádku do šatny. Za chvilku už zase seděla v osmiveslici a vyrážela na druhé kolo.

Dokumentaristé požadovali více světla, urostlí muži zaujali pozice s dlouhými vesly a filmovými úsměvy. Zrovna když se rovnali před objektivy zájemců, procházela kolem nich velká skupina postarších turistek. „Pochoďáci zdraví vodáky," zaznělo sborem a svalnatci se nafoukli k prasknutí. První den v novém roce někteří Ústečané strávili aktivním pohybem a bylo jich dost. „Prostě dobrý oddíl," řekl by klasik.