V Ústí nad Labem nejsou výjimkou velmi malé děti, které jsou  drogově závislé. Podle odborníků, kteří se drogovou problematikou na Ústecku zabývají, stále klesá věk, kdy s drogami děti začínají experimentovat a ještě na základní škole se stanou závislými. Většinou na pervitinu. Jakýkoli záchranný program pro ně na Ústecku ale chybí.

Podle Radky Kobližkové z Ústeckého Drug out clubu letos zaznamenali 11 klientů mladších 18 let, kteří byli závislí na pervitinu, jenž si injekčně aplikovali do žil. „V loňském roce byli mezi touto skupinou mladí lidé závislí na marihuaně. „Změna nás velmi překvapila. Oni jsou opravdu závislí," uvedla Radka Kobližková.

Podle ní k nim přicházejí klienti, kterým bylo zrovna 15 let a pervitin užívají již delší dobu. Odborníci na drogovou problematiku, kteří se ve středu účastnili prezentace pro novináře, se shodli. Sehnat pervitin v Ústí nad Labem je snadné na náměstí, ve školách nebo ve vietnamských večerkách. „Jděte do večerky a řekněte, že chcete sirky za 200," uvedl jeden z nich.

Radka Kobližková tvrdí, že jejich centrum velmi často kontaktují rodiče dětí, kteří mají problém se svými náctiletými drogově závislými potomky. Nemohou jim ale pomoci, mají akreditaci až od 15 let. Ani nikdo další na Ústecku tuto pomoc neposkytuje.

Pomoc mohou najít jen v Praze a tam mají jen velmi omezenou kapacitu.

Podle drogových odborníků je ale problém na protidrogový program mezi tak malými dětmi najít peníze. Nejsou na něj zdroje. To přiznává i Krajská protidrogová koordinátorka Veronika Lejčková. „Bohužel narážíme na úřadu vlády, kde na naše prosby neslyší," uvedla.

Hlavní část protidrogových programů totiž hradí stát, města a kraj na ně přispívají většinou menším dílem. Například Ústecký kraj více než 8 milionů korun. Ale bez státní pomoci prý nejsou schopní pomoc pro mladé zaplatit.

Kromě toho se lidé, kteří pracují s drogově závislými na Ústecku, shodují, že je třeba na základních školách zintenzivnit prevenci a nenechávat ji až na školy střední. Podle nich děti mají nejen přístup ke klasickým drogám jako je pervitin nebo marihuana, ale experimentují s dalšími látkami například s léky jako diazepam, různými halucinogenními houbami nebo durmanem. A baví se o tom jako o zcela běžné věci.

Ale nejen mezi dětmi jsou drogy. Rozšířené jsou na Ústecku mezi starší populací. Průměrný věk klientů ústeckého K-centra je nyní přes 33 let, zatímco před 18 lety, kdy jeho provoz začal, byl 20 let. Mezi drogově závislými jsou zastoupeny všechny skupiny obyvatel, ale v posledních letech přibývají lidé z chudších vrstev. Často i matky a otcové od rodin.

V současnosti má ústecké K-centrum registrovaných 2303 klientů, kteří mají dokumentaci, a další ho navštěvují anonymně. V říjnu zaznamenali rekord, když k nim do centra za jeden den přišlo 95 klientů a během měsíce vyměnili 16571 injekčních stříkaček.

Není to prý žádné překvapení, protože drogové scéna je velmi rozsáhlá. „Spolu s policií odhadujeme, že jenom na Ústecku působí asi 300 vařičů pervitinu," vysvětlila Radka Kobližková. Drogy se prý vyrábí v bytech, případně mobilních varnách. A specializuje se na ně i vietnamská komunita.

Velká konkurence a nadbytek drog údajně stlačil i jejich cenu. Dávku, takzvanou čáru pervitinu, prý konzumenti v Ústí koupí za zhruba 200 korun. Zatímco v polovině devadesátých let, kdy hlavní drogou Ústecka byl heroin, stál gram této drogy kolem 1500 korun. Heroin se ale prý na Ústecku objevuje spíše výjimečně v jakýchsi vlnách.

Přes dramatická čísla mají drogoví odborníci i pozitivní zprávy. I díky masivnímu výměnnému programu se mezi drogově závislými na Ústecku ještě nikdy neobjevilo AIDS.