"Zprovozněna je část komunikace  I/30 pod mostem E. Beneše, protipovodňová vana, a přístup do města Ústí nad Labem po Žižkově ulici, prozatím provizorně oboustranným pruhem od Trmic. I nadále zůstává uzavřena komunikace I/30 do Vaňova." uvedla mluvčí města Romana Macová

Více se dočtete ve čtvrtečním tištěném vydání Ústeckého deníku

Dále si budete moci přečíst o hrozících sesuvech podmáčené půdy. Hygienici také chystají postřiky proti komárům. Celkové škody za povodně Ústí vyčíslilo na 2,2 miliardy korun.