„Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi. Hůůů, jaro už je tu!" Tato říkanka provázela vynášení zimy, tedy její vládkyně Morany, ze vsi Stadice. Zhruba šedesát místních lidí pak za vsí společně usedlo k táboráku.

Jarní lidový zvyk má v obci dlouholetou tradici. „Pamatuji se, že za mého mládí jsme to dělali každý rok," vzpomínala Anna Říhová.

Zvyk před dvaceti lety ve vsi obnovili na popud dnes již zesnulé lékařky Hany Pajerkové. „Říkala, že by bylo hezké, kdybychom ten zvyk obnovili, a i ty další," popisoval Jan Pajerek.

Všichni si pochvalovali krásné počasí. „Loni byla ještě zima," poznamenal Petr Říha, který Moranu nesl. „Ale vynášíme ji pozdě, to mělo být už před čtrnácti dny na smrtnou neděli."

Po vynesení, než Moranu zapálili, místní opekli buřty, popili piva i svařák. „Chybí tu nějaký harmonikář," posteskl si jeden z místních u ohně. „Národ muzikantů a nikdo neumí hrát."