Členům mysliveckého sdružení Diana nezbylo než se rozdělit o jediný ulovený kus, který zjevně při shánění potravy zašel příliš hluboko do sídliště, nestihl uniknout do lesa a ani travní pažit mu nebyl vhodným úkrytem.

Smolné naháňky se účastnili i ústečtí strážníci. Ti dohlédli, aby při lovu nebyly zraněny osoby nezúčastněné a nebylo nutno přivolat sanitku.

Výhled z Mariánské skály.
Ústecká zoo si propachtovala louky na Mariánské skále. Zatím ležely ladem