Přípravu na výcvik zahájili již v úterý 7. září. Ústečtí vojáci v aktivní záloze poté 20. září začali střežit takzvaný objekt kritické infrastruktury, tedy elektrorozvodnu společnosti ČEPS. Zde začali plnit úkol při zajišťování ochrany a obrany území ČR, ke kterému jsou, jako součást teritoriálních sil, předurčeni.

Během ostrahy tohoto objektu nastalo několik naplánovaných incidentů, u kterých si vojáci vyzkoušeli své schopnosti a dovednosti a to ve většině případů i v součinnosti s Policií ČR. Dle vyjádření Petra Zdražila by nabyté zkušenosti rádi zakomponovali do budoucího výcviku pěší roty aktivních záloh. „Prostor střežení jsme zaujali v pondělí ráno, s jednou četou jsme vybudovali strážní stanoviště a druhá četa se připravovala do strážní služby na místě velení pěší roty v Žatci. Nejvíce se mi líbila praxe na střeženém objektu, přístup cvičících vojáků, nasazení velitelského sboru a profesionálních vojáků z KVV Ústí nad Labem,“ řekl.

Jak vysvětlil ředitel KVV Ústí nad Labem Vítězslav Křiček, cvičení Hradba 2021 prověřilo připravenost pěší roty záloh k plnění úkolů v Ústeckém kraji a poznamenal, že na vojácích byla znát téměř dvouletá absence účasti na výcviku zapříčiněná koronavirovou krizí. Přesto velmi ocenil jejich zodpovědný přístup k plnění náročných úkolů. „Již to, že je nám dáván prostor průběžně o institutu aktivní zálohy informovat v tisku, dokonce jsme o zprávy žádáni, znamená, že o naše vojáky v AZ je zájem a že jejich činnost je důležitá,“ dodal.