V Ústeckém kraji se sice meziročně snížil počet mrtvých při nehodách o 23 procent, nicméně i tak zbytečně zemřelo 44 lidí.

Preventivní cyklus Dopravních snídaní s BESIPEM chce napomoci k razantnímu snižování následků dopravních nehod. Snahou Dopravních snídaní je, aby se stejně jako v minulých letech podařilo i v tomto roce identifikovat další nebezpečná místa a navrhnout taková opatření, jež povedou k žádoucímu zlepšení.

Dopravní snídaně s BESIPEM se uskuteční v úterý 3. května v Clarion Congress Hotelu v Ústí od 8 hodin. I letos se zaměří na vytipování rizikových míst na komunikacích v rámci kraje a současně na navržení možných řešení.