Ondřej Moc má fakultu vést do roku 2025, na pozici děkana ho už v polovině ledna zvolil Akademický senát FSE.

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D je dlouholetý pracovník FSE, jehož profesní vášní je matematika a informatika. Na FSE UJEP pracuje déle než 23 let a během svého působení zde zastával řadu rolí – od vedoucího katedry, předsedy akademického senátu až po proděkana pro rozvoj a kvalitu. 

„Úspěch každé instituce závisí na lidech, kteří zde působí. Za hlavní úkol vedení fakulty proto považuji neustálé zvyšování potenciálu studentů i pracovníků fakulty. Kvalitně připravení absolventi pomohou k trvalému zlepšování pozice fakulty zejména v ústeckém regionu. Erudovaní pracovníci fakulty přispějí ke kvalitní výuce, jejímu propojení s vědecko-výzkumnou činností i aplikační sférou,“ řekl nový děkan Ondřej Moc. „V některých oborech již nyní dosahují pracovníci FSE uznávaných vědeckých výstupů. Úkolem fakulty v následujícím období bude potvrdit trend růstu kvality tvůrčí činnosti a svou činností přispívat k ekonomickému a společenskému rozvoji nejen našeho regionu,“ dodal.

Herci a další zaměstnanci ústeckého Činoheráku se hodili do gala a vyrazili zatančit si mezi lidi.
Rozruch u ústeckého Fóra! V respirátorech tu tančili známí herci

„Jsem opravdu rád za veškeré pozitivní změny, kterými fakulta v uplynulých letech prošla. Myslím, že jsme na dobré cestě. Kolegovi Ondřeji Mocovi srdečně gratuluji ke zvolení. Fakulta bude v dobrých rukách, ostatně dr. Moc byl v posledních osmi letech členem jejího vedení a má významný podíl na dosažené pozici FSE,“ shrnul předchozí děkan doc. Jaroslav Koutský.

Do pozice děkana FSE UJEP jmenoval Ondřeje Moce rektor UJEP Martin Balej. „Jaroslavu Koutskému děkuji nejen za nastartování řady efektivních změn a procesů na fakultě sociálně ekonomické, ale také za profesionalitu a nadhled při řešení komplexních otázek univerzity. Budoucímu děkanu, Ondřeji Mocovi, blahopřeji ke zvolení a těším se na naši budoucí společnou práci,“ uvedl rektor. 

Děkani FSE UJEP z minulosti do současnosti:
doc. Ing. Miroslav Farský, CSc. (13. 11. 1991 – 30. 9. 1993)
doc. Ing. Antonín Pešek, CSc. (1. 10. 1993 – 30. 9. 1996)
PhDr. René Hladík, CSc. (1. 11. 1996 – 8. 2. 1998)
doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc. (9. 2. 1998 – 8. 2. 2004)
prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. (9. 2. 2004 – 8. 2. 2007)
doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc. (9. 2. 2007 – 30. 4. 2013)
doc. Jaroslav Koutský, Ph.D. (1. 5. 2013 – 30. 4. 2021)
Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. (1. 5. 2021 – 30. 4. 2025)

(kas)