Michala Varadyho potvrdil ve vedení akademický senát fakulty 8. června. Do pozice děkana ho znovu jmenuje rektor UJEP Martin Balej. „Přírodovědecká fakulta je mojí mateřskou fakultou. Proto s potěšením sleduji, jak se v posledních deseti letech pozitivně rozvíjí i stabilizuje. Je to fakulta s nejvýznamnějším podílem vědeckovýzkumné činnosti na UJEP, v moderní budově Centra přírodovědných a technických oborů navíc získala špičkové vybavení a laboratoře. Docenta Varadyho si vážím za usilovnou práci, kterou ve vedení fakulty odvádí, a přeji mu hodně sil i energie do dalších čtyř let,“ uvedl rektor Martin Balej.

Současný děkan byl jediným kandidátem a neměl ve volbě oponenta. Ve svém volebním programu se zaměřil na hodnocení a budoucnost vzdělávání, vědy a výzkumu, internacionalizace, kvality a lidských zdrojů na fakultě. Jeho prezentaci akademické obci uzavřel osobním vzkazem akademikům i studentům přírodovědecké fakulty: „Jednou z mých osobních priorit při nástupu do funkce děkana bylo udržet uvnitř fakulty příznivou a kolegiální atmosféru, příjemné pracovní a studijní prostředí a pocit sounáležitosti jednotlivých zaměstnanců, studentů, kateder a center s fakultou. Doufám, že jsem v této své prioritě neselhal a stejně jako před téměř čtyřmi lety prohlašuji, že se tuto hodnotu budu ze všech svých sil snažit chránit, udržet a posilovat.“

Hackithon na ústecké univerzitě
Programátoři při maratonu na ústecké univerzitě vyvíjeli užitečné aplikace

„Roli děkana jsem vždy chápal jako službu akademické obci fakulty a je mým velikým potěšením ji zastávat právě na naší přírodovědecké fakultě, která se v posledních letech tak dynamicky a úspěšně rozvíjí,“ uzavřel Michal Varady.

Přírodovědecká fakulta UJEP byla založena v roce 2005. Jejími děkany byli:

prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (4. 11. 2005 – 31. 10. 2006)
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (1. 11. 2006 – 31. 10. 2010)
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (1. 11. 2010 – 31. 10. 2019)
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. (1. 11. 2018 – dosud)

Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

Zdroj: UJEP