Demolice bývalé městské čtvrti Nové město - Neustadt u západního nádraží pokročila, většina historické zástavby už zmizela. Jak ale vysvětlil ředitel muzea Václav Houfek, přežijí alespoň zlomky tohoto místa. „Ve stejný den, kdy se bagry zakously do secesního činžáku v ulici U České besedy, vyrostlo z jeho fragmentů žulové schodiště u rekonstruované hřbitovní kaple v Krásném Březně,“ přiblížil.

Podle muzejního historika Martina Krska totiž někdejší majitel tohoto čtyřpatrového domu provozoval ve dvoře malou továrnu. „Aby těžké vozy, které tam zajížděly, nepoškozovaly zdi, měl speciálně upravený průjezd,“ popsal.

Dráhu koňskému spřežení vymezovaly masivní, precizně vytvarované obrubníky ze žuly. „Pomocí pajcrů jsme je vypáčili a ručně naložili. Dalo to zabrat, ten největší měl okolo čtyř stovek kilogramů,“ podotkl historik s tím, že dobový materiál odsud zamířil právě na hřbitov, aby pomohl vkusně a levně vyřešit problém s rozpadlým historickým schodištěm.

Z jiného demolovaného domu muzejníci zase vydobyli fragmenty točitého pískovcového schodiště. Muzejníci teď jednají o jejich využití při pokládání dlažby ve strojovně parní vodárny na střekovském nádraží, která získala status technické památky.

Za záchranu prý stály i znělcové balvany z Mariánské skály, z nichž byly v druhé polovině 19. století postaveny zdi mnoha staveb kolem České besedy. Ze sutin jich muzejníci vyhrabali hodně přes deset tun. „V budoucnu bychom je chtěli zužitkovat v areálu našeho nového depozitáře na Klíši ke stavbě suchých zídek, kde se daří mnoha chráněným druhům živočichů, jako ještěrkám obecným, slepýšům křehkým, užovkám hladkým a řadě druhů hmyzu,“ vysvětlil muzejní přírodovědec Václav Beran.

Muzeum by rádo zachránilo také dlažbu v ulici U České besedy, která patří mezi nejstarší dochované v krajské metropoli. Její tvůrci pro ni nezvykle použili kombinaci světlé žulové kostky s místním temně černým čedičem. Po více než dvousetletém provozu jsou kameny vyhlazené do hladka.

Po dohodě s investorem novostavby, společností Lidl, řeší muzejníci dvě varianty její záchrany. „Shodli jsme se, že nejlepší bude tuto krásnou dlažbu zachovat na původním místě jako památku na zaniklou čtvrť. Pokud se to nepodaří, převezmeme ji a budeme pro ni hledat jinou vhodnou lokalitu,“ vysvětlil historik Krsek.

Vyroste tu nový supermarket Lidl

Staré činžovní domy v budoucnosti nahradí supermarket Lidl. Investor slibuje, že to nebude klasická hala ve stylu montoven na periferii, ale takzvaný dům na nožičkách. Teď investor stavby kompletuje dokumentaci pro stavební povolení. Pokud vše dobře dopadne, získá ho začátkem příštího roku.

Stavba by mohla začít v druhé polovině příštího roku. Ihned poté, co padnou k zemi poslední zničené domy.