„Doufáme, že půjde k zemi dalších sto budov, které ohrožují okolí,“ prohlásila ministryně Klára Dostálová (ANO). Její rezort chce finančně podpořit obce a kraje bojující s objekty dříve využívanými k bydlení, ubytování či rekreaci. Ty nyní v leckterých případech představují spíš nebezpečí úrazu, brání dalšímu využití prostoru a někdy se i podílí na vzniku oblastí se sociální segregací.

Aktuální výzvu ministerstvo rozdělilo na dva dotační tituly s celkovou alokací 100 milionů korun. Jeden titul je přitom speciálně určen nejpostiženějším regionům včetně toho Ústeckého. „Dotace bude poskytnuta až do výše sedmdesáti procent skutečně vynaložených uznatelných nákladů,“ popsala Veronika Vároši z MMR s tím, že obec nebo kraj můžou podat dokonce více žádostí o demolice. Součet žádostí nicméně může být maximálně 10 milionů.

Od začátku programu v roce 2016 poskytlo ministerstvo samosprávám na demolice už téměř 170 milionů korun. V zatím poslední výzvě MMR na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách uspěla čtyři města z regionu, rezort výsledky vyhlásil v létě.

Statisíce nebo i miliony korun za účelem zbourání budov v havarijním stavu poputují na konta Trmic, Jiříkova, Varnsdorfu a Vejprt. Do kraje z tohoto balíku celkem zamířilo více než deset milionů. Se svými projekty naposledy naopak neuspěla města Jílové, Most a Litvínov.

Na podání žádostí o příspěvek ministerstva na demolice problematických budov mají samosprávy čas do 15. ledna 2021. V březnu by mělo být jasno, kdo z žadatelů uspěl. Na zbourání staveb pak mají obce a kraje počínaje zářím 2021 celý rok.