V lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra se uskutečnil již poněkolikáté Den kariéry, ale poprvé pod záštitou Fakulty strojního inženýrství UJEP. Své stánky zde rozbalily firmy z průmyslové sféry. Návštěvníkům zprostředkovaly nejen informace o zaměření své činnosti, ale také nabídly pracovní pozice, do kterých poptávají vysokoškolsky vzdělané absolventy.

Zástupci firem představili jejich společnosti také prostřednictvím přednášek ve Fialovém sále. Studenti tak měli možnost proniknout i do
jejich struktury a organizace. Návštěvníci mohli dále využít příležitosti osobního jednání a konzultací se zástupci přítomných podniků.

Student Daniel Andrle - gymnázium Děčín, následně škola Open Gate.
Na zkoušku máme jeden pokus, říká Čech studující ve Skotsku

Velký zájem stávajících i nových podniků vede fakultu k rozhodnutí konat tuto akci dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim.

„Sotva jsme ukončili podzimní akci, již se připravujeme na jarní Den kariéry. Zájem o Den kariéry neustále stoupá, za což jsme velice rádi a doufáme, že pomůže i našim studentům najít uplatnění v technickém oboru po absolvování studia na naší fakultě,“ uvádí Štefan Michna, děkan fakulty.

Opětovně byli také pozváni i žáci posledních ročníků středních škol a gymnázií, tedy ročníků, ve kterých se rozhodují, na jakou vysokou školu se po maturitě budou hlásit. Pozvání přijali žáci ze SPŠ Resslova, a to dvě třídy 3. ročníků, oboru strojař.

Krajský radní Jaroslav Komínek.
Za výroky ve virtuálním světě si politici sypou popel na hlavu