Akce proběhla opět v lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v univerzitním kampusu, kde své stánky rozprostřely regionální firmy podnikající v průmyslové sféře.

Návštěvníkům a studentům fakulty nejen zprostředkovaly informace o zaměření své činnosti, ale také nabídly pracovní pozice, do kterých poptávají vysokoškolsky vzdělané absolventy, a témata bakalářských a diplomových prací, která by s nimi měli možnost přímo konzultovat.

Realizaci Dne kariéry FSI umožňuje fakultě projekt „Podpora polytechnického vzdělávání v Ústeckém kraji“, resp. dotace z Ústeckého kraje, který usiluje o zvýšení zájmu mladé generace o technické obory. Právě Den kariéry FSI nabízí firmám z kraje na jednom místě představit možnosti jejich případného budoucího uplatnění, pokud svůj zájem nasměrují do technického vzdělání.

Již dvanáct zúčastněných firem mělo v rámci Dne kariéry možnost uspořádat taktéž vlastní přednášky, při kterých mohli studenti hlouběji nahlédnout do struktury podniků a jejich organizace. Návštěvníci dále využívali možnost osobního jednání a konzultací se zástupci přítomných podniků.

„Chtěli bychom poděkovat všem zástupcům firem, kteří se této akce účastnili. Těší nás jejich zájem o Den kariéry a jsme rádi, že se přihlašují stále další nové firmy z průmyslové sféry,“ uvádí Štefan Michna, děkan FSI.

Vzrůstající zájem o akci ze strany průmyslových podniků dokumentuje i skutečnost, že se na listopadové akci mohli návštěvníci setkat s další „novou“ firmou, a to UNIPETROL RPA. Přítomna byla i pracovní agentura ADECCO, jejíž zástupci přislíbili pro březnovou akci v roce 2019 přednášku včetně poradenské činnosti pro studenty FSI.