Kdyby se v každé zaniklé obci v Krušných horách rozsvítila svíčka, zářilo by celé pohoří. Míst, kde kdysi tepal puls života, aby jej po čase vystřídalo ticho a pusto, je mnoho. Mnohé vesnice byly vysídleny po válce, jiné ustoupily vodě či dolům. Po domech, kde žili lidé, kostelech, kde byli křtěni a hřbitovech, kam byli uloženi k věčnému odpočinku, nám zbyly památky v podobě fotografií, vzpomínek pamětníků nebo otisků lidské činnosti v krajině.

Jedno z takových míst si připomeneme v sobotu 23. září 2023, kdy se v místě bývalé obce Ryžovna uskuteční první Den zaniklých obcí. Akce začíná v 10 hodin a navazuje na tradiční Svatováclavské setkání, které Češi a Němci na Ryžovně společně pořádají již mnohá léta.

Kouří víc auta, nebo autobusy? Odpověď dostanete v nové kampani kraje.
Kouří víc auta, nebo autobusy? Odpověď dostanete v nové kampani kraje

Těšit se můžete na tradiční svatováclavskou mši, hudební vystoupení a kulturní program, dokument o obci Ryžovna a její historii, rozhovory s pamětníky a jejich potomky, nebo na komentovanou procházku s architektem. Na závěr dne bude pomocí světel rozsvícena Ryžovna tak, jak svítila, když tu ještě žili lidé.

Den zaniklých obcí pořádá Destinační agentura Krušnohoří ve spolupráci s mnoha českými i německými partnery. Více informací o programu naleznete na webových stránkách Destinační agentury Krušnohoří.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.

Den zaniklých obcí připomene Ryžovnu.Den zaniklých obcí připomene Ryžovnu.Zdroj: Ústecký kraj