Zdroj: DeníkCo se za půl roku v městském obvodu změnilo, od poslední návštěvy Deníku?
Hlavně společná myšlenka, cíle, stejná nota. Trochu vše brzdila ledová doba covidu-19, ale čas je vždy a především vůle, trpělivost a vytrvalost, která mne již začala opouštět. Moc nám pomohla aplikace Mobilní rozhlas, kde střádáme veškeré podněty a předáváme k řešení, leč vše nepřísluší městskému obvodu. Spoustu podnětů jsme dostávali formou SMS, soukromých zpráv, přebírali ze sociálních sítí. Pokud někoho něco trápí, má podnět, požadavek pošle na tuto aplikaci. Řešit problém na sociální síti, nadávat a psát hanlivé komentáře ničemu nepomůže a vyvolává zbytečné rozepře.

Hodně si lidé stěžují na prostor za Barborkou, který prý okupují problémoví lidé, co s tím?
O tento problém se zajímám, v současné době probíhají vyjednávání a svoláváme schůzky. Chceme toto řešit bezodkladně, ale musíme mít podporu a součinnost. Co se týče Hrnčířské ulice, tak městskému obvodu nepřísluší v rámci majetkových ani v kompetencích, naše jsou jen údržba stromů, kdy na podzim proběhnou prořezy a lavičky. U laviček se nyní pozastavím, jelikož byly odstraněny z důvodu covidových nařízení, pak byla navrácena část na místa a nakonec kvůli konfkliktům opět odvezena. Máme dva tábory, jeden chce lavičky vrátit, druhý ne, protože se na lavičkách zdržují divní lidé. Já jsem zastáncem lavičky vrátit, už jen kvůli starším lidem. Chápu, že se na nich zdržují i lidé bez domova, zde by měla městská policie zasáhnout, ale nemůže vykázat někoho, že tam sedí špinavý. Pokud nepije alkohol, nemočí a neohrožuje někoho na životě, nebo neničí majetek, není důvod někoho vyhodit. Je to opravdu začarované. Naše současná aktivita s mým místostarostou je najít řešení, a to především v centru. Údržba čistoty, odpadkové koše, které jsou znečištěné a zapáchající, dosud nejsou v naší kompetenci. Rozdělení kompetencí a majetku dle statutu města je pro lidi i pro nás nevyhovující.

A tedy Barborka?
Prostory za Barborkou jsou také bolavé místo v neutěšeném stavu. Opět podotýkám, že bojujeme, jak se dá a hledáme cestu, podporu a součinnost. Dětské hřiště, dnes spíš torzo hřiště je na denním programu, opět dva rozdílné náhledy. Nechat, či zrušit? Náš obvod už do tohoto hřiště investoval hodně financí a sil. Neustále se potýkáme s vandalismem, nepořádkem, drogově závislými, podnapilými, výkaly od psů i lidí. Opravili jsme několikráte oplocení, vyměnili písek, prvky a všechno je vniveč. Nechci brát dětem hřiště, jenže přes neustálé problémy a opravy již nemáme sílu a prostředky udržet hřiště ve stavu jak má být. Je velkou chybou, že bytové jednotky nevlastní město. Pak řešíme majetkové poměry a vlastnické záležitosti. Tento prostor pravděpodobně upravíme na zelenou plochu jen s nějakým nerozbitným prvkem, po vegetační době necháme udělat prořezy keřů a stromů. Za tím si stojíme.

Mimochodem, lidé nadávají i na přítomnost pochybných existencí v Hrnčířské a na Mírovém náměstí, tam s tím něco děláte?
Jako obvod pouze, že budu kamenovat městskou policii a požádám o spolupráci terénní pracovníky. Opět zde chybí místo, kam by se lidé bez domova uchýlili, denní stacionář, kde nejsou nastaveny řády. Jde o místo, kam by se šli umýt, na toaletu, vzít si jídlo, aby nemuseli žebrat a hledat v popelnicích. Hodně tu chybí místo, jaké bylo za existence Červeného kříže. Prostě toto je neuspokojivá realita dnešního města.

Ostatně, Mírové náměstí si vysloužilo nelichotivou přezdívku „buzerplac“, což naznačuje, že je to prostě vydlážděná neútulná plocha, máte nějaký plán do budoucna, jak toto změnit?
Opět to zní z mých úst zvláštně, ale Mírové náměstí není v gesci obvodu. Náměstí je opravdu buzerplac, bez zeleně, laviček, betonově vydlážděná plocha bez využití, s dlažbou, kde jako ženská mám problém projít. Pár stojanů s květinami je jen malá útěcha. Jsem přesvědčena, že magistrát tuto plochu vyřeší, aby byla chloubou, nikoliv ostudou města.

Naopak, Ústečáci jsou velmi citliví na Lidické náměstí, které považují za nejreprezentativnější prostor v Ústí, jak ho ještě víc zvelebit?
Lidické náměstí je jedno z míst, kde máme co pochválit. O zeleň se staráme, udělali jsme květinovou výzdobu, snažili jsme se zazelenit plochu pod stromy, jenže lidé nám neustále pošlapávali zasetou trávu, tento týden začala úprava keřů a doufám, že se prosvětlí místa, která slouží jako veřejné záchodky, které v centru velmi chybí. Našemu obvodu by pomohlo dostat co nejvíc ploch a náměstí pod naší agendu. Bylo by vše kompletní, údržba, čistění, odpadkové koše. Pro dokreslení, odpadkové koše jsou nedostačující, odporné. Těžko vysvětluji lidem, že máme na starosti jen koše na dětském hřišti a koše na psí exkrementy. Igelitové pytle opálené od nedopalků a koukající z koše je estetická a funkční vražda.

Váš obvod není jen centrum, nějaké novinky i jinde, třeba Skorotice, Všebořice, Klíše a Bukov, Předlice?
Jsem sice starostka centra, ale v centru mne toho nepřísluší skoro nic, krom pár květináčů, laviček a plochy před vchodem do Bohemie. V ostatních lokalitách se snažíme. V Božtěšicích je nové hřiště a bude se opravovat kaplička, ve starých Skoroticích opravujeme fasádu hasičárny a urguji město o opravu silnice před bývalou školou, aby se vyřešil problém s kontejnery na místě u křížku, v nových Skoroticích hledáme možnost o vybudování herní plochy, jako obvod tam nemáme pozemky. Na Klíši jsem vděčná aktivním ženám, že zvelebují park Vrchlického. Vlastně jsem ráda, za všechny aktivní lidi, kterým není lhostejné, kde žijí a společně hledáme možnost, co zkrášlit. Jsem moc pyšná na zastávku v Bělehradské a nyní podchod u nádraží, za nádherné výtvarné pojetí. V dalších lokalitách postupujeme dle možností a rozpočtu. Letos je to velice těžké se firmami, jelikož se potýkají s nedostatkem lidí a času. Celkem aktivně spolupracujeme s lidmi v Hostovicích a Strážkách. Téma Předlic je na další rozhovor, ale nezatracuji tuto lokalitu, jen je třeba najít vůli to chtít koncepčně řešit. Mám k Předlicím vztah, protože jsem zde měla prarodiče. O to více mne mrzí, jak nyní tato část města vypadá, to je problém dlouhodobý, citlivý, ale řešitelný.