Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkJak řešíte velký provoz na hlavních silnicích? Vidím tu kamiony, náklaďáky, osobní auta…
To se týká obou silnic, obě jsou druhé třídy, číslo 260 a 261. Řeším to celou dobu, co jsem starostka, patnáct let. Kdysi jsme to prvotně řešili se starostou Zubrnic Tomášem Pernekrem, teď jsme vstoupili do Svazku obcí při silnici II. třídy číslo 260, na popud starosty Úštěku Jana Mazíniho. Ale vzhledem k tomu, že kamionová doprava je a bude, myslím si, že nám to stejně nepomůže.

Máte stejný požadavek - zákaz vjezdu kamionů?
Ano, ať jezdí jen po tranzitních trasách. Dálnice a státovky.

Stejně jako ve Velkém Březně vám tu teče regulovaný potok a také je zarostlý a zabahněný, jak to řešíte?
Řeším to s Povodím Ohře, kam Luční potok spadá. Je pravda, že mi bylo několikrát řečeno Lesy ČR, že koryta potoků jsou přírodní a mění se. Že by se měla kontrolovat a čistit každých pět let, což si myslím, že nikdo nedělá ani na Lučním, ani na jeho malých přítocích. Ale mám domluvu s Povodím Ohře, že každoročně, když zahnízdí kachny a vylíhnou se kachňátka, na Lučním potoce posekají. Celé je to pak vysekané, pěkné a vydrží to nějakou dobu. Je pravda, že předloni a loni bylo málo vody, tak to koryto dost zarostlo, bývalo širší. Možná dojde i na čištění, jelikož tu z Povodí byl člověk a domlouvali jsme se, že by tady nějaké investice a opravy mohly mít, třeba ty potoční zdi. Vycházíme s nimi dobře a myslím, že v rámci možností se mi snaží vyjít vstříc.

Když mluvíme o vodě, je tu problém s kanalizací. O ní jsme spolu za ty roky mluvili několikrát, jak to aktuálně vypadá?
Aktuálně nás dohnalo staré a prodlužované povolení k vypouštění splašků do vody, které jsme měli na obě větve kanalizace v obci. Větev „A“ a větev „B“. Doposud jsme celou dobu dostávali prodloužení k povolení s hodnotami na vypouštění, které platily kdysi. Teď, při poslední žádosti o prodloužení, Povodí Ohře i Povodí Labe žádost napadla, že už nesplňujeme povolené normy. Takže platí podmínka, že musíme vybudovat novou kanalizaci s čističkou odpadních vod (ČOV). Momentálně jsme dostali dotaci ze Státního fondu životního prostředí na pořízení projektové dokumentace k rozšíření kanalizace a stavbě ČOV. Podpora činí 451 tisíc korun a náš podíl je plus 10 procent. Žádáme i o dotaci na samotnou stavbu ČOV i kanalizace, kterou bychom měli započít příští rok. Předpokládaný odhad činí 13 milionů korun.

Zdroj: DeníkČOVka by měla stát pod železniční tratí. Není tam záplavová zóna?
Samozřejmě jsme si od Povodí Labe zjišťovali, zda je možno tam čističku umístit. Dostali jsme předběžný souhlas, jinak bychom ani stavbu nezačali, neměli bychom místo, kde ji jinde umístit. Nachází se tam i ochranné pásmo dráhy, nejen záplavová oblast. Všichni ale souhlasili s tím, že ji půjde přečerpat, než velká voda přijde. Bude na to dostatečný čas.

Další velká investice budou určitě ty kabiny na fotbalovém hřišti. Je to tak?
Já si myslím, že obnova kabin nebo spíš zázemí na fotbalovém hřišti bude pro všechny. Děti i dospělé. Doufám, že do budoucna tu začne fungovat znovu i fotbalový klub. Rozhodně to nevidím jako marnou investici. Už jen to, že to tam bude hezké, přitáhne lidi. Momentálně tam pořádáme akce jako dětský den, závody na kolech a podobně. Také jsem i přemýšlela, jak mi navrhli, že bychom to mohli pronajímat fotbalovým klubům, co nemají kde trénovat. Ale zrovna do těchto kabin se mi je nechce posílat, nejsou tak reprezentativní, jak bych si při pronájmu představovala.

Lidé také říkali, že tu není žádná večerka, jak tohle můžete řešit?
Zatím tu není první vlaštovka ani vrabec, nic. Krám zde byl, tenkrát ho Jednota prodala a nový majitel ho přestavěl na bydlení. Nikdo jiný nemá zájem si tu otevřít krámek a my jako obec nemáme ani kam ho umístit. Pojízdná prodejna sem jezdí, s masem. Je to takové menší plus, lidi to hodně využívají. Teď upřímně. Máme asi 515 obyvatel včetně Leštiny. Takže dokonce ani nikdo ze zastupitelů neuvažoval, že bychom oslovili pojízdnou prodejnu se základními potravinami. Já si zjišťovala, jak moc bude reálné, aby sem zajížděla jako na Litoměřicku, ale tehdy mi to vyšlo jako nerentabilní.

Aktuálně máme dobu covidní, kolik vás to bude stát na rozpočtovém určení daní, o kolik vám padnou příjmy?
Nedokážu to říct přesně. Paradoxně jsme loni měli víc peněz než předloni, ale vím, že letošní první čtvrtletí jsme o 211 tisíc chudší. Tak si to každý může vynásobit, pokud to takto bude po celý rok.

Na závěr, až pandemie skončí, co uděláte jako první?
Až tahle tragická doba skončí a padne zákaz shromažďování, určitě uděláme obecní akci. Na to se všichni ptají, letos jsme kvůli covidu přišli o obecní ples, který má velký věhlas. Jezdí na něj i lidi z Ústí. Prostě chceme zorganizovat pro všechny taneční zábavu, abychom se sešli, pobavili se a spadly z nás všechny smutky.