„Celkem bude ošetřeno 3100 kanalizačních šachet a několik stovek zjištěných potkaních nor," informovala mluvčí města Romana Macová. Lidé mohou na magistrátu hlásit výskyt potkanů, aby byla deratizace účinnější.

„Nástrahy dáváme do kanálů. Hubí potkany se zpožděním několika dní, aby se jí po prvních úhynech nezačali vyhýbat," vysvětlil deratizátor Martin Schejbal.

Jarní deratizace v Ústí.