Že má destinačka závažné problémy, se veřejně projevilo po nedávné rezignaci jejího dlouholetého ředitele Luďka Jirmana. Pak začali zřizovatelé prověřovat hospodaření organizace. A zjevně došli k tomu, že není v uspokojivém stavu. Co přesně je za současnou neschopností agentury splácet závazky, když na její činnost zřizovatelé pravidelně přispívají dotacemi, zatím není zřejmé. Problémy ale podle názoru správní rady způsobil právě bývalý ředitel. „Vzhledem k probíhajícímu šetření nebude žádný ze zakládajících subjektů poskytovat žádné další informace,“ upozornila Fraňková.

Sídlo destinační agentury v Litoměřicích. Na místo ředitele v ní nedávno rezignoval Luděk Jirman.
Éra destinačního manažera Jirmana končí kontrolami. Prověřují hospodaření

Služby destinačky má nyní zajišťovat Ústecký kraj ve spolupráci s jeho Regionální rozvojovou agenturou. „Činnost destinačního managementu pro oblast České středohoří kontinuálně pokračuje, a to včetně realizace veškerého marketingu, turistických produktů a projektů,“ ujistil předseda správní rady destinačky a krajský radní Tomáš Rieger. K službám destinačky patří například provoz přístaviště veřejné linkové lodní dopravy či chaty na Milešovce. Obsahem činnosti v této turistické sezoně už není cyklobus na kopečky středohoří vzhledem k tomu, že mu vypršela licence.