Vzhledem k tomu, že sborovny rapidně stárnou a v některých oblastech není takřka možné sehnat učitele angličtiny nebo matematiky a fyziky, je finanční motivace nanejvýš potřebná. Speciální program má pomoci i pedagogickým fakultám, které dostanou až 200 milionů korun navíc.

Žáci naopak žádné dramatické změny nezažijí, neboť reforma financování regionálního školství se naplno spustí až v lednu 2020. Dílčí změny pocítí maturanti, ale spíš zákulisně. Ministerstvo školství totiž přijalo řadu opatření, která by měla vyloučit chyby v zadání testovacích úloh, nebo aspoň zajistit okamžitou reakci.

Na podzim se ovšem rozvine velká debata o dalším osudu, náplni a směřování státní maturitní zkoušky. Je evidentní, že její současná podoba nenaplňuje původní cíl, tedy nejen poskytnout stejné srovnávací měřítko pro všechny typy středních škol, ale také být vstupenkou na univerzity.

Ukázalo se, že jedna zkouška nemůže obsáhnout jak víceletá gymnázia, tak učební obory s maturitou. A vysoké školy maturitní výsledky prakticky neberou v potaz. Za rok touto dobou by tedy mělo být jasněji, co s maturitou dál.

Děti ve školních lavicích 2018–2019
Klesá počet žáků nastupujících do 1. tříd, celkový počet žáků ZŠ ale nadále roste. Zastavil se také propad počtu žáků na SŠ.

Základní školy» Celkový počet: 941 200 žáků (573 500 na 1. stupni a 367 700 na 2. stupni) – o 15 100 víc než v loňském šk. roce
» 1. třídy ZŠ: 108 200 nových žáků (o 3600 méně než loni)

Střední školy» V denní formě vzdělávání v oborech středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou se bude vzdělávat 395 500 žáků, což je přibližně o 2800 žáků více než v předchozím školním roce
» Na gymnáziích by se mělo vzdělávat asi 130 700 žáků, z toho 82 500 v oborech gymnázií víceletých (o 1300 více než v předchozím školním roce)
» V ostatních oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou se bude vzdělávat 178 300 žáků (o 1200 žáků více než v předchozím školním roce), v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem asi 86 500 žáků (o 200 žáků více než v předchozím školním roce).

 

InfografikaZdroj: Redakce