"Děti společně s klienty domova pekly cukroví, zpívaly koledy a všichni jsme se těšili vzájemné přítomnosti. Rádi bychom tak začali tradici společného setkávání, tvoření a budoucí spolupráce. Protože jak klienti domova, tak i naše děti se speciálními vzdělávacími potřebami, mají svůj křehký vnitřní svět, kde láskyplná podpora a laskavost jsou to nejdůležitější," řekla k akci třídní učitelka ze speciální školy Ivona Kubíčková.