„Rovnováhu nebo třeba pohotovost reakcí jsme si zkoušeli na trenažeru, který byl napojen na počítač. Ten hned ukázal výsledky," vysvětlila učitelka Šárka Ritschelová. „Bylo zajímavé vyzkoušet si vlastní sílu nebo třeba i to, jak se cítí starý člověk. Jak mu ztěžknou nohy, ohnou se záda, skoro neslyší a velmi špatně vidí," uvedla Eliška D. z páté třídy.

V sedmi expozicích se děti seznámily se stavbou a fungováním lidského těla v různých fázích života na modelech i formou interaktivních programů. Zjišťovaly jak si chránit zdraví a otestovaly vlastní smyslové vnímání.

Porovnávaly také moderní a historické lékařské nástroje a vybavení, porovnaly i tělo člověka a zvířete krávy. Školní děti absolvovaly návštěvu s česky mluvící průvodkyní, děti z mateřské školy navštívily expozici s kratším programem.

Pavla Vaicová