Staveniště na Mírovém náměstí prozatím nemá zcela jasnou budoucnost. V současnosti stavební jáma a základy připomínají spíš plevelem zarostlý bazén, který si opilci a vandalové pletou s kontejnerem na odpadky. Investorská společnost UDES, která parcelu vlastní, vyjednává s případnými zájemci o pronájem i o případném kupci. Nebrání se prý ani jednání s městem. Její plány totiž padly vzhledem k událostem posledních dvou, tří let.

Takzvaný Blok 004 považují jak řadoví obyvatelé, tak politici za ostudu města. Během předvolební kampaně minulý rok mělo opoziční hnutí PRO! Ústí v programu dokonce vyvlastnění stavby. Kriticky hovoří i současná koalice. V minulosti si staveniště vysloužilo přezdívku ústecké metro, jelikož sem někdo umístil ceduli s fiktivní informací, že se zde staví první zastávka podzemní dráhy. Starosti přidělává i městské policii.

Jak vysvětlil jednatel společnosti Radek Neymon, rozhodně se nebrání žádné variantě, ať jde o prodej, pronájem, či případné společné budování projektu s využitím například dotační podpory. „Předpokladem samozřejmě je, aby fungovala ekonomika pro naši společnost. Tím má na mysli zohlednění veškerých našich vstupních investic, které jsou naprosto transparentní. Myslím, že jsou v dnešní době snadno ocenitelné profesionálem z oboru. Z naší strany stále panuje otevřenost k vyjednávání s městem nebo i Ústeckým krajem. Logicky však musí být respektovány základní oceňovací předpisy, jako ceny nemovitostí, staveb, a souvisejících přidružených nákladů,“ upřesnil.

Ústecké vedení se podle primátora Petra Nedvědického ke zpětnému odkoupení staví vcelku příznivě, záleží prý ale na realističnosti nabídky vlastníka Bloku 004. „V minulosti jsem jasně řekl, že vyvlastnění této nemovitosti, jak ho navrhovala opozice, je nesmysl, a že jediný možný způsob řešení bude kontaktovat majitele a jednat s ním. Vyjádření vlastníka nyní vypadají jako dobrý signál a my jsme připraveni s ním jednat o podmínkách prodeje. Ty ale neznáme, takže to nemohu podrobněji komentovat,“ poznamenal s tím, že cena v řádech stamilionů, jak zaznělo v minulosti, samozřejmě realistická není.

close Plánovaný Blok 004. info Zdroj: Vizualizace: UDES zoom_in Tak měl vypadat plánovaný Blok 004

Společnost v minulosti několikrát oznámila, že stavba začne co nevidět. Naposledy těsně před začátkem pandemie covid-19. Stavební povolení má od roku 2017, kdy své souhlasné stanovisko prosadilo tehdejší městské vedení v čele s primátorkou Věrou Nechybovou, dnes náměstkyní primátora, v zastupitelstvu.

Sama příprava Bloku 004 ke stavbě ovšem začala už v květnu 2008, kdy ústecké vedení pod taktovkou ODS za peníze z městské kasy nechalo provést archeologický průzkum, aby budoucího investora ve výstavbě nic nezdržovalo. Jenže stavba nikdy pořádně nezačala. V listopadu 2012 platilo stavební povolení jen pro nižší výstavbu a zabezpečovací práce. Na vrchní stavbu ji investor nezískal kvůli údajným nedostatkům v projektu.

Společnou řeč našli úředníci stavebního úřadu s vlastníkem až před šesti lety. Nestaví se ale ani dnes, stavba pomalu chátrá a připomíná smetiště. Společnost UDES se brání, že navzdory pečlivému plánování do stavby nepříznivě zasáhla epidemie covidu a poté turbulentní nárůst cen materiálů a stavebních prací. „Se zahájením konfliktu na Ukrajině se situace spíš zhoršila a podstatně se začal měnit i trh s nemovitostmi, zájem o pronájem, prodej a další,“ pokračoval Neymon s tím, že stavba je komerční projekt bez jakékoli možnosti podpory financování ze strany státu nebo EU, i když z jeho pohledu bude přínosem pro celé město jak ve vizuální rovině, tak z hlediska zajištění služeb.

Firma prý situaci pravidelně kontroluje. „Kvůli tomu, že se nachází v centru města, kde je hlavně v létě během nočních hodin velký ruch, nám někdo neustále poškozuje oplocení a vhazuje za něj odpadky do prostoru staveniště. S městem jsme opětovně situaci probírali a snažíme se společně najít řešení,“ poznamenal Neymon.

Strážníci na stavbu samotnou nemohou, protože to je soukromý majetek. Mohou zasahovat pouze okolo, a i zde mají své limity. Nemohou tu například stát celou noc, musí dohlížet na pořádek i jinde ve městě. „Když se nám podaří někoho chytit, můžeme na místě uložit blokovou pokutu do dvou tisíc korun. Pokud vandal napáchá vetší škodu, pošleme to do správního řízení na přestupkovou komisi. V minulosti se stalo, že například někdo povalil oplocení, protože nebylo pořádně přišroubované. Stavba narušuje vzhled i veřejný pořádek města, a pokud je poškozené oplocení, ohrožuje i bezpečnost chodců,“ dodal zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.