Zákaz se týká čerpání vody pro účely zalévání zahrad, trávníků, napouštění bazénů a nádrží, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť (kurty, hřiště), mytí motorových vozidel. Účinnost zákazu je od 30. července 2019 do 31. října 2019 nebo do odvolání.

Malý Hamburk
Velká radost! Prima mezinárodní hudební parta pobavila Malý Hamburk

Zákaz je vyhlášen na celém území okresu Ústí nad Labem ve správních obvodech těchto obcí: Dolní Zálezly, Habrovany, Homole u Panny, Chabařovice, Chlumec, Chuderov, Libouchec, Malé Březno, Malečov, Petrovice, Povrly, Přestanov, Ryjice, Řehlovice, Stebno, Tašov, Telnice, Tisá, Trmice, Ústí nad Labem, Velké Březno, Velké Chvojno a Zubrnice.

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad, obdržel dne 24. 7. 2019 od správce povodí oznámení, že z důvodu dlouhotrvajícího téměř bezdeštného období a vysokých teplot došlo k nepříznivému vývoji hydrologické situace ve vodních tocích – významné snížení průtoků ve vodních tocích na celém území okresu Ústí nad Labem, která může vést k ohrožení veřejného zájmu, tzn. může dojít ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkce vodního toku. Pro zajištění dodržování zákazu budou prováděny kontroly odběrných míst.

Janni Vorlíček, Ústecký deník
Komentář: Novodobí SA-mani určují, kdo má právo sedět ve vlaku. Nedovolme jim to