„U věřitelů na Ústecku je třikrát větší pravděpodobnost, že se dostanou do problémů se splácením, než kdyby pocházeli z Vysočiny nebo Zlínského kraje," shrnul statistiku ředitel společnosti Jakub Zetek.

TÁHNE SE TO OD DEVADESÁTÝCH LET

Čísla velmi dobře znají jednotlivé ústecké obvody. Zejména v Neštěmicích, kde zastupitelé tento týden schválili prominutí dluhů ve výši přes 300 tisíc korun. Většina z nich je na nájemném.

„Jsem zděšená, jak lehkovážně se shodujete na tom, že se pohledávky odepíšou. Říkáte tím, přijďte k nám do Neštěmic, nadělejte dluhy, pak odejděte a budete bez dluhů," postěžovala si obyvatelka Neštěmic Eliška Cezarová.

Některé případy se táhnou od 90. let. „Děláme to s krvácejícím srdcem. Pokud dotyčný například zemře a je nám sděleno, že není už takzvaně z čeho brát, těžko s tím něco uděláme," uvedl zastupitel Miloslav Buldra.

Podle starostky Yvety Tomkové se to týká i dlužníků bez majetku. „Odepisované pohledávky jsou z minulých let, některé z nich nebyly zažalované. Dnes už k něčemu takovému nemůže dojít, nastavili jsme mechanismy, které tomu spolehlivě zabrání," doplnila.

STŘEKOV SE OBRÁTIL NA ADVOKÁTY

I na Střekově evidují promlčené pohledávky v řádech statisíců. „Z inventarizace pohledávek a zprávy kontrolního odboru magistrátu je jisté, že obvod v minulosti nepostupoval při správě majetku s péčí řádného hospodáře, třeba tím, že pohledávky ve lhůtě nepředával k vymáhání," řekla starostka Eva Outlá.

Momentálně k věci radnice zpracovává stanovisko advokátní kanceláře, která doporučí, co s dluhy dál.

Podle místostarosty centrálního obvodu města Karla Kariky o prominutí dluhu nájemci z jeho obvodu běžně nežádají, dluhy podle něj úřad vymáhá stejně jako ostatní obvody dle platných právních předpisů.

„Přistupujeme k odesílání upomínek, uzavírání splátkových kalendářů, případně podání žalob o zaplacení dluhu. Prominutí dluhu radní výjimečně schválili naposledy v roce 2014, a to nesvéprávnému nájemci, kterému byl opatrovníkem právě náš úřad," vysvětluje Karika.

Dluh byl necelých 13 tisíc korun. Ve stejném roce radní schválili odpis pohledávky ve výši přes 7 tisíc korun po zemřelém, protože už byla nedobytná.

„U dluhů, které byly z velké části špatně vymahatelné nebo promlčené, zastupitelé přistoupili k prodeji těchto pohledávek v roce 2014 a 2015," dodal Karika.

Případ odpouštění dluhů naopak na Severní Terase za posledních 10 let neměli ani jeden.