Aplikace jsou k dispozici na webu města.

Nejčastěji využívají Územní plán

Nově do map pracovníci magistrátu přidali aplikace Památková péče, Ochrana přírody a krajiny, Školství.

Mapy města vyhledává odborná i laická veřejnost. Nejčastěji užívanou aplikací je aplikace Územního plánu Ústí nad Labem.