Pro letošní rok byl zvolen takový systém, aby byla rozdělena celá tato částka. Celkem bylo v této dotační kategorii podáno 57 žádostí, z toho byly čtyři žádosti vyřazeny pro nesplnění podmínek dotačního programu a dotační výzvy.

Výše šeku (dotace) na jednoho člena se odvíjí od počtu podaných žádostí. Na základě propočtu je nyní hodnota šeku u výkonnostního sportu ve výši 3 746 korun, u zájmové sportovní činnosti ve výši 2 246 korun.