„Zájem o Kelty mezi příznivci historie v posledních letech strmě stoupá, snad proto, že je keltský svět s jeho druidy a rituály stále do jisté míry zahalen rouškou tajemství," uvedla koordinátorka projektu Jana Komínová.

Keltové po sobě nezanechali písemné památky. Známe jen to, co o nich napsali jiní. Není proto divu, že do populární kultury o nich pronikly různé zkreslené představy – jako třeba představa o jejich druidech, kteří kosí zlatými srpy jmelí a jsou nositeli velké duchovní moudrosti, a mnohé další.

Ve světě je spousta lidí, které Keltové a jejich kultura přímo fascinují. Vzniklo celé keltské hnutí, propukla doslova „keltománie", která někdy se skutečnými Kelty nemá mnoho společného. Z dnešního pohledu se období Keltů zdá být velice úspěšným a pokrokovým. Zároveň je (alespoň u nás) spojené s velkou záhadou náhlého zmizení. Kam Keltové odešli a proč? A odešli skutečně? Není v každém z nás alespoň kapka keltské krve?

Tyto a další otázky se pokusí zodpovědět hosté setkání.