Podzemní nádraží se čtyřmi nástupišti, dva mnohakilometrové tunely. To jsou nejdůležitější dopravní stavby budoucnosti, které by mohly vyrůst pod povrchem Ústí v souvislosti se stavbou vysokorychlostní železnice z Prahy do Drážďan.

Z PRAHY DO DRÁŽĎAN ZA HODINKU

Cestu mezi českou a saskou metropolí zkrátí o 56 kilometrů, supermoderní vlaky by celou 123 kilometrů dlouhou trasu měly od roku 2035 zvládnout za necelou hodinu.

Jedna z variant trasy počítá s tím, že by nová podzemní stanice měla vzniknout pod současným západním nádražím. „Je to jedna z nejvhodnějších variant. Díky tunelu nebude město rušit hluk železniční dopravy. Při této variantě odpadne i výkup pozemků na povrchu,“ říká si náměstek primátorky Pavel Dufek.

Trať by vedla z Prahy po levém břehu Labe před Lovosice, kde by překonala řeku po novém mostě.U Litoměřic by se ponořila do 16kilometrového tunelu, ze kterého by se na povrch vynořila opět na levém břehu Labe až za Ústím. Mezitím by vlak zastavil právě na zmíněném podzemním nádraží.

U Chlumce by trať pokračovala dalším, tentokrát 26,5 kilometru dlouhým tunelem končícím v saském Heidenau. Tunel je navržený jako dvojice jednokolejných souběžných trub. Délka tunelu bude na české straně činit 11,4 a na německé 15,1 kilometru. Maximální rychlost bude v tunelech až 230 kilometrů za hodinu pro osobní vlaky a 120 pro nákladní dopravu.

JENOM JEDNA VARIANTA VEDE PŘES ÚSTÍ

Prozatím jsou ve hře tři varianty trasy vysokorychlostní železnice, z nichž dvě Ústí míjejí. Saská vláda ovšem preferuje spojení s metropolí Ústeckého kraje, ačkoli rozhodující ve výběru bude předpokládaná konečná cena stavby.

Plány včetně potřebných průzkumů a analýz by měly být hotové po polovině roku 2019, v tomto roce vybere centrální komise ministerstva dopravy konečnou trasu. Pokud vše bude pokračovat podle plánu, stavba začne kolem roku 2028. Trvat by měla přibližně sedm let.

Případná výstavba podzemního nádraží by nejspíš přesunula pod povrch i ústecké hlavní nádraží. S možností centrálního podzemního nádraží pro dálkovou i regionální vlakovou dopravu podle náměstka Pavla Dufka bude ve studiích počítat i nově připravovaný územní plán města.

Ústečtí zastupitelé a dopravní sekce Hospodářské komory zároveň navrhli, aby rychlovlaky měly stanici na pražském Letišti Václava Havla. „To by přiblížilo mezinárodní letiště k Ústí. Je to mimořádná příležitost,“ řekl například zastupitel Martin Hausenblas.

Důvodem stavby je nejen zkrácení doby jízdy, ale i přetíženost současné tratě. Železnici do Saska využívají až dvě stovky železničních souprav denně. Česko navíc stavbou získá i jediné připojení na vysokorychlostní železniční síť v Evropě.