V české společnosti je mnoho rozporuplných názorů ještě umocňovaných politickými hysteriemi kolem nové i padlé vlády a kolem nemilovaného parlamentu. Podle průzkumu agentury SANEP se konečně v něčem shodneme: Většina z nás vnímá dobrovolnické hasičské sbory jako nepostradatelné, v krizových situacích potřebné, avšak nedostatečně oceněné.

Ukázal to červencový průzkum: Dobrovolné hasiče vnímá veřejnost jako nedílnou součást národních hodnot českých, moravských a slezských zemí 29,1 % respondentů. Dobrovolné hasiče vnímá jako organizaci, které by se měla věnovat větší pozornost 24,5 % dotázaných a jako statečné lidi vnímá dobrovolné hasiče 23,3 % dotázaných.

Názor, že dobrovolní hasiči jsou neodmyslitelnou součástí života českých a moravských obcí, sdílí v souhrnu 92,6 % dotázaných, tedy téměř absolutní většina domácí populace.

Většinový názor panuje i v otázce podpory dobrovolných hasičů ze strany státu. Celkem 66 % respondentů cítí, že stát dobrovolné hasiče podporuje nedostatečně.

Z možných osmi profesí vnímá hasiče jako nejpřínosnější profesi pro společnost 16,5 % dotázaných, což je třetí nejpřínosnější povolání. Na prvních dvou místech jsou lékaři (25,9 %) a učitelé (23,7 %).

Je vidět, že lidé nejsou loutky

Dlouholetý dobrovolný hasič, a ústecký senátor, Jaroslav Doubrava průzkum vnímá jako velmi pozitivní signál o vnímání místní situace občany.

„Jde o intuitivní pohled lidí na solidaritu v čas krize. Přes veškerý propagandistický a reklamní balast valící se dennodenně na lidi, je výsledek průzkumu signálem, že si lidé umí v důležitých věcech udržet zdravý odstup a vidět realitu. Když dojde k něčemu hodně zlému, na místě jsou i dobrovolní hasiči. Svým způsobem to je dvojnásobně dobrá zpráva, protože na rozdíl od lékařů a učitelů, což jsou placené profese, tito hasiči jsou dobrovolníci. Dělají to proto, že chtějí. Je to jeden z mála signálů naděje, že přece jenom v lidském společenství peníze nejsou úplně všechno," uvedl Doubrava.

Podle průzkumu naše společnost hasiče vnímá jako nejtypičtější zájmovou a společenskou organizaci života tuzemských měst a obcí 30,5 % dotázaných.

Až hluboko za nimi jsou zahrádkáři jenom s 21,6 % dotázaných, fotbalisté mají jenom 19,6 %.

Hasiče mají rádi, ale…

Nejzajímavějším údajem průzkumu je podle Doubravy fakt, že za nepostradatelné pomocníky při katastrofách a mimořádných událostech považuje dobrovolné hasiče v souhrnu 89,2 % dotázaných.

Zároveň ale 60 % z dotázaných přiznalo, že kdyby měli možnost stát se jedním z nich, asi by se dobrovolnými hasiči nestali.