V dodávce měl být podle předpisů správně mráz, maso ale bylo přepravované při teplotě nad nulou. Auto převážející 70 kg mražených masných polotovarů k výrobě kebabu při nedodržení požadovaných teplot odhalili inspektoři Státní veterinární správy při společné kontrole s celníky.

Inspektoři Státní veterinární správy při společné kontrole s celní správou odhalili v Ústí nad Labem dodávku převážející 70 kg mrazených masných polotovarů k výrobě kebabu, přepravce nedodržel požadované teploty.Zdroj: Státní veterinární správa"Vozidlo přepravovalo polotovary při teplotě 2°C, zatímco požadovaná teplota uchování hluboce zmrazených polotovarů činí -18°C. Tato skutečnost se již projevovala povolením povrchu produktů," uvedl Petr Vorlíček, tiskový mluvčí Státní veterinární správy.

"Vzhledem k tomu že se potraviny přepravovaly v rozporu s platnými veterinárními předpisy, inspektoři výrobky znehodnotili obarvením a nařídili jejich neškodnou likvidaci na náklady přepravce v asanačním podniku. Ve správním řízení, které bude zahájeno, hrozí kontrolovanému subjektu pokuta až do výše jednoho milionu korun," dodal Vorlíček.