Spotřeba vody v domácnostech poklesla oproti loňskému roku o 3,8 l/os/den na 89,4 l/os/den. Ve srovnání s rokem 1990, kdy kulminovala na hodnotě 173,5 l/os/den, se jednalo o pokles o 84,1 l/os/den, tedy o 48,5 %.

Průmysl a ostatní odběratelé naopak navýšili spotřebu vody o 9,7 % na 149 mil. m3, což byl meziroční nárůst o 13,2 mil. m3. Ztráty vody ve výši 84,4 mil. m3 byly nejnižší od roku 2004. Podíl ztrát z vody vyrobené a určené k realizaci s hodnotou 14,7 % představoval druhý nejnižší výsledek od roku 2004.

V roce 2022 tvořil podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu v Česku 95,6 %. Podíl obyvatel napojených na kanalizaci dosáhl 87,3 %. Celkový počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci vzrostl na 9,191 milionu. Z tohoto počtu bylo 97,3 % napojeno na čistírnu odpadních vod. Celkem se vyčistilo 97,7 % odpadních vod napojených na veřejnou kanalizaci. Vodné činilo v průměru 46,10 Kč/m3 bez DPH, stočné pak 41 Kč/m3 bez DPH.

Ilustrační foto.
Odpadní vody ve Velkých Hamrech budou svedeny do čerpacích stanic

V rámci národního hospodářství bylo různými uživateli odebráno 356,5 mil. m3 podzemních vod. Povrchové vody bylo odebráno 1 089 mil. m3 a zpět do toků bylo vypuštěno 1 497 mil. m3 odpadních vod.

 Největší vodárenská společnost v Čechách

Severočeská vodárenská společnost je akciová společnost, působící od roku 1993 na trhu v oblasti výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury. Je největší vodárenskou společností v Čechách i v širším středoevropském regionu. Region její působnosti pokrývá kraj Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje: Jde o území o celkové rozloze 6.930 km2, tedy 9% plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel. Veškeré akcie jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí.

Zákazníci skupiny Severočeská voda mají i v suchých obdobích pitné vody vždy dostatek. Přesto je v souvislosti se suchem nutné zaměřit se na to, abychom vodou například v letních měsících zbytečně neplýtvali. Klíčová je podpora projektů, které pomohou udržet vodu v naší krajině.

Mokřady Jablonné.
Mokřady pomáhají zadržovat vodu a poskytují domov vzácným živočichům

Severočeský region, kde naše společnost působí, má to štěstí, že disponuje dostatkem kvalitní a dobré vody. Díky vodním nádržím v Českém středohoří a v Krušných, Lužických a Jizerských horách můžeme náš region dostatečně zásobit vodou. I to bychom však neměli brát jako samozřejmost.