Po první etapě rekonstrukce kotelny, kdy zde došlo k instalaci nových kotlů, začne etapa druhá, kdy bude instalován nový rozdělovač se sběračem a nové směšovací uzle všech topných okruhů napojených na současný topný systém jednotlivých pavilonů. Bude zde také vytvořen nový přívod vody pro přeloženou úpravnu vody WMK 1/2“.

Dále do Velkého Března budou dodány a nainstalovány tři nové zásobníky TV včetně instalace cirkulačního čerpadla a dojde zde také k zajištění přívodu a taktéž odvodu větracího vzduchu a přívodu spalovacího vzduchu do místnosti kotelny.