Zakázka je rozdělena na dvě části. První se týká pořízení dvou osobních automobilů na alternativní pohon bez dalších úprav pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem. Druhá část je pořízení čtyř osobních automobilů dodávkového typu na alternativní pohon s úpravou pro převoz lidí s omezenou schopností pohybu, tedy na invalidním vozíku. Obdrží je Domov pro seniory Bukov (domov pro osoby se zdravotním postižením), Domov pro seniory Dobětice (domov se zvláštním režimem), Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi (azylový dům), Domov pro seniory Severní Terasa (domov se zvláštním režimem).