Do sporu o kácení devíti stromů v Klíšské ulici zasáhlo ministerstvo životního prostředí. Nechalo ho prověřit Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). A to poté, co místní lidé požádali o pomoc ministra Richarda Brabce.

Listnáče mají padnout kvůli rekonstrukci kanalizace a vodovodu, jelikož rostou v ochranném pásmu obou inženýrských sítí.

„Nejspíš, jak sami píší, nám asi moc nepomohou, ale po kontrole ČIŽP snad už úřady budou pracovat lépe. Musím ocenit snahu ministerstva, že náš dopis nehodilo rovnou do koše,“ poznamenal předseda petičního výboru Norbert Hnátek.

Inspekce má prověřit, zda ústecký odbor životního prostředí věnoval dostatečnou pozornost hledání náhradního řešení. Případně zda úředníci správně posoudili funkci a estetický význam zeleně. „Zároveň jsem vyzval ČIŽP, aby vás o výsledcích šetření informovala,“ napsal v dopise obyvatelům Klíše náměstek ministerské sekce ochrany a krajiny Vladimír Dolejský.

ČIŽP zatím nesdělila konkrétní datum, kdy se na kontrolu chystá. „Inspektoři aktuálně shromažďují podklady a budou je analyzovat,“ uvedla mluvčí inspekce Jana Jandová.

Místní lidé sepsali petici za záchranu stromů. Podepsalo ji 81 lidí. Přišla však pozdě, úřad s investorem dojednal konečné řešení.

Ústecký magistrát jim sdělil, že původně měly padnout desítky stromů, které se mu podařilo zachránit. Devět zbývajících je podle něj většinou poškozených a nemocných. Během prací je nelze nijak obejít, není ani možné přemístit trubky pod silnici. Prý je tam nízká spádovost a technická řešení by byla příliš náročná.

Rekonstruovaný litinový vodovodní řad pochází z roku 1958, kanalizace z betonového potrubí z roku 1935. Kamerová prohlídka prokázala rozsáhlá poškození stěn s průsaky splašků do podloží. Investor proto rozhodl o rekonstrukci kanalizace v celkové délce 313 a vodovodu v délce 294 metrů. Oprava bude trvat až do října.

Za padlé stromy Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK) vysázejí nové. Zároveň upozorňují, že v ochran-ném pásmu inženýrských sítí lze stromy ze zákona sázet jen se souhlasem jejich vlastníka.

Ústecký magistrát reagoval na zprávu o připravované kontrole inspektorů životního prostředí rezervovaně. „Počkáme, jak dopadne. Teprve potom budeme moci zaujmout konkrétní stanovisko,“ vysvětlila mluvčí města Romana Macová.

Podobně zdrženlivý postoj zaujaly i SČVK. „Investorem rekonstrukce sice je vodárenská společnost, ale přípravu vždy provádíme ve spolupráci s městem. Takže musíme počkat na výsledek kontroly,“ dodala mluvčí firmy Iveta Kardianová.