Podle informací Krajské zdravotní, která nemocnici provozuje, půjde zejména o omezení vjezdu a parkování před Emergency a v zadní části areálu mezi pavilony „A“ a „D“. Vjezd k akutnímu příjmu ústecké Masarykovy nemocnice bude nově obousměrný a umožněn pouze vozidlům Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, Zdravotnické dopravní služby Krajské zdravotní a držitelům parkovacích průkazů ZTP.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem uzavřela pro pacienty a návštěvníky hlavní vjezd do areálu v ulici Sociální péče již 18. března v souvislosti s přijatými opatřeními kvůli výskytu nového typu koronaviru způsobující onemocnění Covid–19. Vjezd je povolen pouze zaměstnancům nemocnice, složkám Integrovaného záchranného systému, zásobování a autům přepravující imobilní pacienty.

(kz)

Vizualizace schodiště na šikmou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Ústí nad Labem
Na schody na šikmou věž ústeckého kostela zatím chybí statisíce korun