Středobodem velmi rušné dopravy ve městě jsou tři křižovatky tvořící dohromady komplex křižovatek u nábřeží Labe pod Mariánskou skálou. Měsíčně projede každou z křižovatek zhruba 1 milion vozidel.

V květnu podle měření ústecké společnosti NTD Group projelo křižovatkou ulic Předmostí – Důlce celkem 999 884 vozidel, maximální hodinová zátěž byla naměřena 3 481 vozidel ve všední den a 2 442 o víkendu.

Křižovatkou ulic Hrnčířská - Přístavní projelo v květnu 1 105 099 vozidel, maximální hodinová zátěž byla 3 166 ve všední den a 2 635 o víkendu.

Podobně přes křižovatku ulic Pražská - Přístavní projelo v květnu 1 088 664 vozidel a maximální hodinová zátěž byla podobná jako v dalších křižovatkách uzlu pod Mariánskou skálou – hodinové maximu 3 091 vozidel ve všední den a 2 167 o víkendu.

Kromě toho z hlediska dopravy zajímavou je v Ústí křižovatka ulic Masarykova – Štefánkova. Sice měsíčně projede křižovatkou „jenom“ přes 600 tisíc vozidel, ale podle měření společnosti NTD Group zde řidiči překračují maximální rychlost někdy velmi významným způsobem.

Např. 22. 4. 2018 večer v 18.06 hod. křižovatkou projelo auto rychlostí 83 km/h. V květnu zaznamenali rekordmana hned na Prvního máje, kdy se řidič řítil křižovatkou rychlostí 122 km/h.