První část studie má již hejtmanství k dispozici, druhá by měla být hotová do konce července. „V souvislosti se směřováním kraje k novým, či inovativním druhům průmyslu se využití vodíku v dopravě jeví jako ideální řešení, jelikož je ekologicky čistým zdrojem energie,“ komentoval náměstek hejtmana Martin Klika.