Nové trolejbusy se kvůli námraze na vedení vůbec nerozjedou, problémy mají i tramvaje. Často tak nezbývá než námrazu ručně oklepávat nebo strhávat pilníkem, což je ale časově velmi náročné. Projekt je tříletý, první testy by se měly uskutečnit už v příštím roce.

„Zařízení bude namontováno na určená drážní vozidla jako další přídavné zařízení před stávající sběrače. Tato vozidla pak budou projíždět kritické úseky a odstraňovat námrazu. Vytipované úseky budou vybaveny meteorologickým měřením s dálkovým přenosem dat," vysvětlil Jiří Randák, provozně technický náměstek Dopravního podniku města Ústí nad Labem.

V Praze a dalších městech se na odstranění námrazy používají chemické rozmrazovací postřiky, ty je ale potřeba aplikovat ještě před namrznutím. To se však těžko předvídá. Tepelné způsoby lze použít jen v omezeném rozsahu na krátkých úsecích a jsou energeticky velmi náročné. Ručně se pak námraza může odstraňovat jen při vypnutém trolejovém napětí bez dopravy, což je velmi pomalé a zdlouhavé.

Nová technologie by měla ruční práci při odstraňování námrazy zmechanizovat, nejprve led z troleje oklepe, a pokud to nebude stačit, mechanicky ho odstraní.

NAMRZAJÍ HLAVNĚ V NOCI A O VÍKENDECH

„Abychom mohli dělat alespoň 20 kilometrů za hodinu, dnes se jede krokem," řekl vedoucí projektu Aleš Richter z liberecké univerzity. Zařízením by podle něj měly být vybaveny servisní tramvaje i trolejbusy.

V Ústí jsou námrazy v zimě kvůli blízkosti Labe časté. Největší problémy jsou o víkendech, kdy MHD jezdí méně často a troleje mezitím namrzají. Riziková je noc, kdy se provoz zastaví.

„Projekt je pro nás velmi důležitý, jelikož nové moderní trolejbusy nedokáží námrazu projet jako starší typy. Ty nemají elektronicky řízený pohon, při jízdě dochází k vytvoření elektrického oblouku. Nové trolejbusy jsou vybaveny elektronicky řízeným hlavním pohonem a dalšími jednotkami a trolejbus si sám zjišťuje, jaké je napětí v trolejích, a podle toho spíná jednotlivé segmenty, a tím odebírá proud. Když je na troleji námraza, nový trolejbus nedetekuje žádné napětí v troleji a neodebírá proud, tak se nemůže ani rozjet," upřesnil Petr Dolejš, vedoucí údržby trolejbusů ústeckého dopravního podniku.